If this e-mail is not displayed properly, please visit the online version.
Save
Save the Date: Opening HyStock 26 juni 2019 15 april 2019

Geachte [aanhef] [tussenvoegsel] [naam],

Graag wil ik u persoonlijk uitnodigen onze gast te zijn bij de officiële opening van het project HyStock op woensdag 26 juni 2019, van 12.00 tot 17.00 uur. Als u deze datum zou willen reserveren, dan zorgen wij voor een inspirerend programma en bijzondere gasten. Zodra ik daar meer over kan en mag vertellen, zal ik dat zeker doen.

HyStock is de eerste Nederlandse installatie die op grotere schaal groene waterstof maakt uit groene stroom. Deze installatie vormt de start van een toekomstige waterstofketen, waarin groene energie wordt geconverteerd, opgeslagen en getransporteerd naar interessante afnemers. Een belangrijke en concrete stap op weg naar een duurzaam, CO2-neutraal Nederland.

Waterstof in Nederland

Gasunie ziet waterstof als schone energiedrager voor industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Met dit project laten wij zien dat groene waterstof een realistische en veilige oplossing is, die Nederland helpt de klimaatdoelen te behalen, volledig passend bij de afspraken in het Klimaatakkoord.

Aanjager

Het project HyStock bestaat uit verschillende, samenhangende onderdelen. Zo wekt een naastgelegen zonnepark groene energie op en worden in de directe omgeving waterstof-tankstations gebouwd. Waterstof kan in de nabije toekomst door Gasunie-dochter EnergyStock grootschalig en economisch worden opgeslagen, voor momenten waarop zonne- en windenergie niet voorradig zijn. Wij denken na over een koppeling met een 20- en 100-megawatt waterstoffabriek in Delfzijl en de Eemshaven. In veel opzichten markeert deze installatie daarmee de start van een serie innovatieve en duurzame aanpassingen in het klassieke energiesysteem. Daar waar in Groningen ruim een halve eeuw geleden de start van onze aardgasvoorziening begon, kan deze regio nu uitgroeien tot aanjager van de Nederlandse waterstofketen. Wat ons betreft een inspirerende gedachte.

Graag nodig ik u dan ook uit om op locatie ‘Zuidwending’ de feestelijke opening van deze betekenisvolle mijlpaal met ons te vieren.

Met hartelijke groet,

Han Fennema
CEO en voorzitter Raad van Bestuur Gasunie

Contact

Ons adres is:
Postbus 19
9700 MA Groningen

A Gasunie Company
Disclaimer:
This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. If you receive this communication unintentionally, please let us know immediately. EnergyStock B.V. does not guarantee that the information sent with this email is correct and does not accept any liability for damages related thereto.
© EnergyStock Unsubscribe from this newsletter